Idősek, gyerekek

Az informatikai műveltség perifériáján élő emberek nagy része idős korú, akiknek ifjú- és felnőttkoruk technikai fejlettségi szintjéből adódóan nem volt lehetőségük az információs alapműveltség megszerzésére.
Szintén ebbe a csoportba tartoznak az úgymond "érintetlen" 5-10 éves korú kisgyermekek, akik még nem jutottak kellő mennyiségű tudás birtokába ahhoz, hogy uralmuk alá hajthassák a Világhálót. Mindkét csoport igen nagyszámú, együttesen a hazai népesség 45%át teszik ki.
Sajnos, annak ellenére, hogy ezen korcsoportok vásárlóereje és társadalmi hasznossága igen jelentős, ill. meghatározó az ország jövőjére nézve, a Web világa még nem cserkészte be magának - markánsan körüljárható, és szükségletei alapján jól bemérhető - csoportjaikat.
Ajánlásainkban rájuk is gondoltunk. A részükre végzett akadálymentesítési munka elsősorban kommunikációs és ergonómiai jellegű, nem úgy mint a sérült emberek esetében, ahol az elhárítási munka programozás-technikai ajánlásokon alapul.