Mozgássérültek

Pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre a mozgássérültek számát illetően, melynek oka többek közt a mozgássérülés, mint végleges állapot meghatározásának problematikája. Mértékadó szakemberek becslései szerint hazánkban jelenleg kb. 300 000 mozgássérült ember él. Közülük néhány ezer-tízezer azok száma, akiknek nehézséget okoz - végtagproblémáik miatt - a számítógépezés, s ezáltal a Netezés.
Ajánlásrendszerünk elsősorban őértük szól.
A specifikáció kidolgozása során különösen azon emberek szempontjait vettük figyelembe, akik pl. spasztikus, remegő, bénult, akaratlan mozgásokat produkáló kezeikkel nem képesek tökéletes egér- és billentyűzethasználatra.
A mozgássérültek csoportjába soroltuk a súlyos állapotú Parkinzon-kóros, sokizületi gyulladásos, SM-es betegeket is.